Alapítólevél

Mi, a Magyarország Barátai Alapítvány alapítói szükségesnek tartottuk egy olyan szervezet létrehozását, amely értékelkötelezetten, de pártatlanul informálja Magyarország Barátainak közösségét és a nyilvánosságot a Magyarországgal és a világban élő magyarokkal kapcsolatos eseményekről, eredményekről, s amely világszerte figyelemmel kíséri és dokumentálja a magyarok sikeres társadalmi, kulturális, tudományos és gazdasági tevékenységét.

Az Alapítvány célja az is, hogy a világ szemében Magyarország és a magyarok az eredményeikhez méltó elismerésben részesüljenek.

Az Alapítók az alábbi alapelvekben és értékekben egyetértenek és elvárják, hogy az Alapítvány tevékenysége és nyilatkozatai során minden esetben ezek szellemében járjon el és ezen értékek mentén szervezze a „Magyarország Barátai” közösséget.

Magyarország Barátai…

 • Támogatják az európai Magyarország megerősítését és mindennapi életükben arra törekednek, hogy megvédjék az igaztalan támadások elől.
 • Bátorítják a mindenkori magyar kormányokat a nemzet kulturális egyesítésére tett törekvéseikben.
 • Fontosnak tartják a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét és a nemzetek békés egymás mellett élésének garantálását.
 • Küzdenek a kisebbségben élő közösségek jogaiért, és minden személyt és csoportot, vallási hovatartozása, vagy etnikai származása miatt érő hátrányos megkülönböztetés ellen.
 • Büszkék a magyar történelem nagy alakjainak bátorságára és elismeréssel adóznak a magyarok függetlenségért folytatott küzdelmei előtt.
 • Mindent elkövetnek, hogy a jelen és a jövő generációi se feledkezzenek meg a 20. század emberiség elleni bűneiről, kiváltképp, ha azokért magyar embereket és a magyar államot is felelősség terheli.
 • Örömüket fejezik ki, hogy Magyarország újra független és demokratikus állam, s hogy 1990. május 2-ával, az első szabadon választott Országgyűlés megalakulásával helyreállt állami önrendelkezése, amelyet 1944. március 19-étől előbb német, majd a szovjet megszállás korlátozott.
 • Hisznek az országhatárok feletti nemzeti összefogás értékteremtő erejében.

A fenti okokból úgy döntöttünk, létrehozzuk a Magyarország Barátai Alapítványt, melynek bejegyzésével közülünk Granasztói Györgyöt bíztuk meg.

A Magyarország Barátai Alapítvány alapító tagjai:

 • B. Nagy János, vegyész professzor, feltaláló (Belgium)
 • báró Gelsey Vilmos (), befektetési bankár (Egyesült Királyság)
 • Granasztói György ()történész (Magyarország)
 • Gulyás Balázs, neurobiológus professzor (Svédország, Szingapúr)
 • Lajtha Ábel, agykutató professzor (Amerikai Egyesült Államok)
 • Lámfalussy Sándor (), jegybankár (Belgium)
 • Marton Éva, operaénekes (Magyarország)
 • Módy István, neurológus professzor (Amerikai Egyesült Államok)
 • Oláh György ()Nobel-díjas vegyész (Amerikai Egyesült Államok)
 • Oplatka András (), újságíró (Svájc)
 • Pasternak Alfréd (†)nőgyógyász professzor (Amerikai Egyesült Államok)
 • Sir Radda György, biokémikus professzor (Egyesült Királyság, Szingapúr)
 • Vizi E. Szilveszter, akadémikus (Magyarország)