Elérhető a „Magyarságunk Decretuma - 800 éves az Aranybulla 1222-2022” című album!

Az évszázadok során számos törvény, királyi pecséttel ellátott oklevél, azaz bulla született. Mégis a legnagyobb hatással a magyar történelemre II. András király által kiadott, arany függőpecsétjével ellátott, és az 1222. évi fehérvári országgyűlésen közzétett Aranybulla bír.

A Magyarország Barátai Alapítvány mint Magyarságunk Decretumáról emlékezik meg dokumentumról a 800 éves évforduló alkalmából. A keletkezéstörténetén, tartalmán és a latin eredeti különböző magyar fordításain túl, kötetünk be kívánja mutatni az Aranybulla megújításának történelmi mérföldköveit, és napjainkig ható jelentőségét.

Magyarország Barátai Alapítvány által tavaly kiadott „Magyarságunk Decretuma - 800 éves az Aranybulla” című album online elérhető itt.